Acerca do novelista

Xerardo Vidal. Lucense. ‘Pre-milennial’: lembro o Batman de Adam West en galego. Escritor (e) peliculeiro. Máis louro ca intelectual. Premiáronme algo no Pedrón de Ouro e certames polo estilo por erro, seguramente.